Richtingaanwijzers - Direction indicators

Voorlichten - Headlights

Achterlichten - Taillights